מכונות-זריעה-ידניות-ושלוש-נקודות
מוצרים

מכונות זריעה ידניות ונגררות מתוצרת חב' TERRADONIS, צרפת

 • JP1 מכונת זריעה ידנית , זרעים קטנים, שורה אחת
 • JP2 מכונת זריעה ידנית, זרעים קטנים, שורה אחת
 • JP3 מכונת זריעה ידנית , זרעים קטנים, שורה אחת
 • JP3 מכונת זריעה ידנית , זרעים קטנים, שורה אחת
 • JP3 מבט מאחור
 • JP6 מכונת זריעה ידנית , זרעים קטנים, שורה אחת
 • JTS, מזרעה תלת נקודתית לטרקטור, זרעים קטנים
 • JTS לטרקטור, זרעים קטנים
 • JAS900, מכונת זריעה ממונעת לתשע שורות, זרעים קטנים
 • JD1, מכונת זריעה ידנית, שורה אחת, זרעים גדולים
 • JDT לטרקטור, זרעים גדולים
 • JDT, מכונת זריעה לטרקטור דו גלגלי , זרעים גדולים
 • שליפת קופסאות זריעה
 • מדידת גודל זרעים
 • דסקיות ל JD, JDT
 • גלגלות לזרעים קטנים
 • שרשרת הנעה
 • יחידת זריעה